Om Maler Rune Skilbrei AS

Rune Skilbrei etablerte eige firma i 2001, etter mange års erfaring frå målarbransjen.
Firmaet har i dag 28 tilsette, og har dermed god kapasitet for større oppdrag.

Vi har våtromssertifikat for arbeid på våtrom.

Rune Skilbrei
Dagleg leiar
Tlf: 996 92 267
E-post: rune@malerskilbrei.no

Tor Skilbrei
Bas/Verneombod
Tlf: 907 66 965
E-post: tor@malerskilbrei.no

Edel Kristin Skilbrei
Kontor
Tlf: 991 00 403
E-post: edel@malerskilbrei.no

Logo Maler Skilbrei