Måling av kledning

Maler Rune Skilbrei AS utfører måling av fasadar og kledning.

Skraping

Nokre plassar må ein skrape vekk lause målingsbitar før ein målar. Maler Rune Skilbrei AS utfører skraping på fasadar der dette er nødvendig.